Irigy Hnaljmirigy koncertjegy nyeremnyjtk rszvteli szablyzat s adatkezelsi tjkoztat


Vroshz-Centrl Kft.
Irigy Hnaljmirigy koncertjegy nyeremnyjtk
rszvteli szablyzat s adatkezelsi tjkoztat

KRJK, HOGY A SZABLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, S CSAK AKKOR VEGYEN RSZT A NYEREMNYJTKBAN, HA AZ ITT LERTAKKAL EGYETRT!
A Nyeremnyjtkban val rszvtel nkntes! A rsztvev?k a rszvtellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadjk a jelen rszvteli szablyzatot s adatkezelsi tjkoztatt!

A Vroshz-Centrl Kft. (szkhely: 1103 Budapest, Gymr?i t 99., cgjegyzkszm: 01-09-889966, adszm: 14123472-2-42, telefonszm: 06-1- 433-2527, e-mail: info@maxcsoport.hu, titkarsag@maxcsoport.hu, nllan kpviseli: Dienes Zoltn gyvezet?, adatvdelmi tisztvisel? neve, elrhet?sge: Dr. Blcskei Krisztin, postai ton elrhet? az Adatkezel? szkhelyn, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu cmre kldtt e-mail tjn, tovbbiakban: Szervez?) az Irigy Hnaljmirigy koncertjegy nyeremnyjtk elnevezs? nyeremnyjtkot (tovbbiakban: Nyeremnyjtk) nllan szervezi a jelen rszvteli szablyzat (tovbbiakban: Jtkszablyzat) s adatkezelsi tjkoztat alapjn.

A Nyeremnyjtkban trtn? rsztvtelhez kizrlag a Vroshz-Centrl Kft. ltal zemeltetett Corvin Plza Prma ruhz (1082 Budapest, Fut utca 37.) s Pilvax Prma ruhz (1052 Budapest, Vroshz utca 14.), tovbb a CBA Grand Gourmet Kft. ltal zemeltetett Buda Gourmet Market (1036 Budapest, Bcsi t 38-44.), valamint a CBA-DL Kft. ltal zemeltetett Havanna Prma ruhz (1181 Budapest, Kondor Bla stny. 11-15.) nyjtja a 20.000.- Ft. feletti vsrls lehet?sgt, de sem a CBA Grand Gourmet Kft., sem a CBA-DL Kft. nem vesz rszt a Nyeremnyjtk szervezsben, lebonyoltsban, valamint annak adatkezelsben.

I. BEVEZETS

A Nyeremnyjtk id?tartama alatt a Jtkszablyzat hozzfrhet? minden felhasznl szmra a Szervez? weboldaln s facebook oldaln. A Jtkszablyzat mdostsait, valamint a Nyeremnyjtk esetleges megszntetsr?l szl rtestseket a Szervez? ugyanitt fogja kzztenni.

A Jtkszablyzat rszt kpezi a Nyeremnyjtk interneten elrhet?, tovbb az zletekben kihelyezett plakt formj rvid felhvsa, jsgban megjelentett felhvsa (tovbbiakban egyttesen: kirsa) is. Amennyiben a kirs s a Jtkszablyzat kztt ellentt van, gy a Jtkszablyzat szvegt kell rvnyesnek, hatlyosnak tekinteni.

Aki a Nyeremnyjtkon rszt vesz, a mindenkori Jtkszablyzatot a Nyeremnyjtkon val rszvtellel egyidej?leg elfogadja.

II. A NYEREMNYJTK MEGHATROZSA

A Szervez? sszesen 40 (negyven) darab pros koncertjegyet, mint Nyeremnyt (rszletesen lsd a Nyeremnyek fejezetben) sorsol ki azon Jtkosok kztt, akik
legalbb 20.000.- Ft. rtkben vsrolnak a Maxcsoport Prma ruhzak brmelyikben (a Vroshz-Centrl Kft. ltal zemeltetett Corvin Plza Prma ruhz (1082 Budapest, Fut utca 37.) s Pilvax Prma ruhz (1052 Budapest, Vroshz utca 14.), a CBA Grand Gourmet Kft. ltal zemeltetett Buda Gourmet Market (1036 Budapest, Bcsi t 38-44.), a CBA-DL Kft. ltal zemeltetett Havanna Prma ruhz (1181 Budapest, Kondor Bla stny. 11-15.), s a vsrlst igazol blokkot (szmlt, nyugtt) elkldik e-mailben az info@maxcsoport.hu e-mail cmre, s
maradktalanul teljestettk a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel felttelei fejezetben meghatrozottakat.

Tekintettel a Nyeremnyjtk fenti feltteleire, kln sorsolsra kerl sor a jelen Jtkszablyzatban meghatrozottak szerint.

III. A NYEREMNYJTK ID?TARTAMA

A Nyeremnyjtk 2022.05.25. napjn 00 perct?l 2022.06.05. napjn 23 ra 59 percig tart.

A sorsolsra 2022.06.06. napjn 16:00 perckor kerl sor.

A eredmnyhirdets id?pontja: 2022.06.06 19:00

Nyeremnyek tvtelre 2022.06.07. napjn 08 rtl 2022. 06.10. napjig 16 rig van lehet?sg a 1103 Budapest, Gymr?i t 99. cmen.

IV. A NYEREMNYJTKBAN TRTN? RSZVTEL FELTTELEI

1. A Szervez? ltal lebonyoltott Nyeremnyjtkban kizrlag azok lehetnek Jtkosok, teht a Nyeremnyjtkban azok vehetnek rszt, akik az albbi egyttes feltteleknek megfelelnek, illetve azokat teljestik:

2. A Nyeremnyjtkban rszt vehet, gy a Nyeremnyjtkra jelentkezhet minden Internet-felhasznl, aki
a. 18. letvt betlttte, Magyarorszgon bejelentett lland vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik, s
b. vsrol a Maxcsoport Prma ruhzak brmelyikben (Buda Gourmet Market (1036 Budapest, Bcsi t 38-44.), Corvin Plza Prma ruhz (1082 Budapest, Fut utca 37.), Havanna Prma ruhz (1181 Budapest, Kondor Bla stny. 11-15.), Pilvax Prma ruhz (1052 Budapest, Vroshz utca 14.) legalbb 20.000.- Ft. rtkben, s
c. az info@maxcsoport.hu e-mail cmre vals szemlyes adatokat tartalmaz e-mail-t, s a vals vsrlst igazol blokk (szmla, nyugta) elektronikus msolatt kldi meg,
d. a blokk (szmla, nyugta) eredeti pldnyt meg?rzi (a nyeremny tvtelig),
e. a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtellel hozzjrul a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel sorn megadott szemlyes adatainak, a Nyeremnyjtkkal sszefgg?, az adatvdelmi tjkoztat szerinti kezelshez, tovbb
f. elfogadja a jelen Jtkszablyzatban meghatrozott valamennyi felttelt, s
g. a Nyeremnyjtkbl nem kerlt kizrsra.

3. A Nyeremnyjtkbl ki vannak zrva
a. azok a kisorsolt jtkosok, akik nem teljestettk a feltteleket, gy
- akik nem vsroltak legalbb 20.000.- Ft. rtkben a Jtkszablyzat szerinti zletben, vagy
- nem mltak el 18 vesek, vagy
- ktsget kizran valtlan adatokat meg az e-mail-ben, vagy
- nem kldtk meg, vagy nem olvashatan kldtk meg az info@maxcsoport.hu cmre a blokkot (szmlt, nyugtt), vagy
- nem a Maxcsoport Prma ruhzakban vsroltak, vagy
- az eredeti blokkot (szmlt, nyugtt) nem tudjk bemutatni a nyeremny tvtele sorn.
b. a Szervez? vezet? tisztsgvisel?i, dolgozi, valamint ezen szemlyeknek a Polgri Trvnyknyvr?l szl 2013. vi V. trvny 8:1. (1) bekezds 1. pontjban meghatrozott kzeli hozztartozi, tovbb
c. a Szervez? megbzsbl a Nyeremnyjtk el?ksztsben s lebonyoltsban kzrem?kd? szemlyek, partnercgek vezet? tisztsgvisel?i, munkavllali, megbzottjai, valamint ezen szemlyeknek - a hatlyos Ptk.-ban meghatrozott - kzeli hozztartozi.
d. azok a szemlyek, akik ktsget kizran valtlan adatokkal kvnnak rszt venni a Nyeremnyjtkban, tovbb,
e. akik Nyeremnyjtkot visszalsszer?en, vagy jogszablyba tkz? mdon, vagy a Jtkszablyt megszegve gyakoroljk, valamint illetktelen el?nyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsn ennek gyanja felmerl, idertve azokat az eseteket is, amikor a rsztvev?k a Nyeremnyjtkot akadlyozni, ellehetetlenteni prbljk.

4. A fentiek alapjn a rszvtel feltteleit a Szervez? jogosult ellen?rizni s a sorsolst kizrlag azok kztt elvgezni, akik teljestettk e feltteleket.

5. A Jtkos tbbszr is rszt vehet a Nyeremnyjtkban, teht tbbszr is jelentkezhet a sorsolsra, ha s amennyiben minden egyes jelentkezse sorn megfelel a Jtkszablyzatban meghatrozott minden felttelnek, gy teht tbb klnbz?, legalbb 20.000.- Ft. feletti vsrlst igazol szmlval, nyugtval (blokkal) a Nyeremnyre val esly nvelhet?.

6. Jtkos a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtellel elfogadja, hogy a Jtkos kizrsa esetn nem ll jogban a Szervez? dntse ellen fellebbezni, sem brmely, a trlssel kapcsolatos krtrtsi ignnyel el?llni a Szervez?vel szemben.

V. A NYEREMNYEK

1. A Nyeremnyjtk nyeremnye: 40 db. pros (2 f? belpsre jogost) koncertjegy az Irigy Hnaljmirigy koncertre, amelyre 2022. jnius h 11. napjn kerl sor.

2. A Nyeremny kszpnzre nem vlthat, s nem ruhzhat t msra.

3. Szervez? nem vllal felel?ssget arra vonatkozan, hogy a koncert a fenti id?pontban valban megtartsra kerl. Amennyiben a koncert elmarad, gy a koncert szervez?jnek tjkoztatst s utastsait kell kvetni. A koncertr?l b?vebb informci elrhet?: https://www.groupamaarena.com/ihm

VI. A NYEREMNYJTK MENETE

1. A Szervez? kzzteszi a kirst.

2. A Jtkos vsrol legalbb 20.000.- Ft. rtkben a Maxcsoport Prma ruhzak brmelyikben.

3. A Jtkos a legalbb 20.000.- Ft. rtk? vsrlst igazol szmlt, nyugtt (blokkot) elektronikusan megkldi az info@maxcsoport.hu e-mail cmre.

4. A Jtkos a legalbb 20.000.- Ft. rtk? vsrlst igazol eredeti szmlt, nyugtt (blokkot) meg?rzi.

5. Megtrtnik a sorsols, a nyertesek adatainak nyilvnossgra hozatala s e-mail-ben trtn? rtestse.

6. Idelis esetben a Nyeremnyek tadsa nyertessge esetn a Nyeremny tvtele sorn bemutatja

a. Sorsols

1. A Szervez? a nyertest a vletlenszer?sg elvnek eleget tev? gpi sorsolssal sorsol ki az e-mail cmek s hozzjuk kapcsold nevek felhasznlsval. A sorsols a random.org/lists segtsgvel trtnik.

2. A Szervez? a sorsolson 2 (kett?) f? tartalknyertest is kisorsol. A tartalknyertesek akkor lehetnek jogosultak a Nyeremnyre, amennyiben az id?ben korbban kisorsolt nyertes nem igazolja a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel feltteleinek teljestst, gy klnsen nem tudja szmlval, nyugtval (blokkal) igazolni a Jtkszablyzat szerinti vsrlst, vagy, ha ms okbl kizrsra kerl.

b. rtests

1. Szervez? a Nyeremny nyertest legks?bb a sorsolst kvet? 1 munkanapon bell nyilvnossgra hozza a facebook.com kzssgi oldalon a nyertes nevnek kzzttelvel, amely adatkezelshez valamennyi Jtkos a Nyeremnyjtkban val rszvtellel kifejezetten s nkntesen hozzjrul.

2. Ezen tlmen?en a Szervez? e-mail-ben rtestst kld a nyertesnek.

3. A nyertes Jtkos a Szervez?nek zenetben vagy telefonon kteles az rtests kzhezvtelt kvet? 2 munkanapon bell visszaigazolni az rtestst, valamint visszajelezni, hogy a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel felttelt, a legalbb 20.000.- Ft. feletti vsrlst tudja-e igazolni. Amennyiben a nyertes a fenti hatrid?n bell az rtestst nem igazolja vissza, vagy arrl ad tjkoztatst, hogy a vsrlst nem tudja igazolni, gy a nyertes Jtkos kizrsra kerl, s Szervez? a nyeremnyre a (kvetkez?) tartalknyertest jelli ki.

c. Nyeremny tads-tvtele

1. A fentiek alapjn a Nyeremny tads-tvtelhez a nyertes Jtkosnak be kell tudnia mutatni a Jtkszablyzat szerinti vsrlsrl szl szmlt, nyugtt (blokkot). Amennyiben ez nem trtnik meg, gy a tartalknyertes kerl a nyertes helyre.

2. A Nyeremnyt szemlyesen a 1103 Budapest, Gymr?i t 99. szm lehet tvenni, vagy amennyiben erre a Nyertesnek nincs lehet?sge, a Szervez? a Nyeremnyt elektronikusan, futrszolglattal vagy postai ton juttatja el a nyertes Jtkosnak a Jtkos ltal az rtests visszaigazolsakor megadott postzsi cmre.

3. Szervez? a Nyeremny kzbestst ktszer ksrli meg. A nyertes Jtkos kteles egyttm?kdni annak rdekben, hogy a Nyeremny tvtelre a futrszolglat rvnyes ltalnos Szerz?dsi Feltteleiben, valamint a postai szolgltatsokrl szl jogszablyokban foglaltak szerint sor kerljn. Ha ezen egyttm?kdsi ktelezettsgnek a nyertes Jtkos nem tesz eleget, s gy a Nyeremny tadsa meghisul, gy ezen krlmny a Szervez? terhre nem rtkelhet?. A Szervez? a Nyeremny tvtelre jabb lehet?sget nem biztost.

4. Amennyiben a Nyeremny tvtele zletben trtnik, gy a Nyeremny tads-tvtelr?l kpfelvtel kszlhet a nyertes Jtkos kln hozzjrulsval.

VII. ADATKEZELS, ADATVDELEM

1. A Jtkos a Nyeremnyjtkban val rszvtellel tudomsul veszi s elfogadja a Jtkszablyzat adatkezelsi tjkoztatjt (lsd a mellkletben).

VIII. Mi trtnik, ha nem m?kdik az internet szolgltats?

1. Id?nknt el?fordulhat, hogy a Szervez?n kvlll okokbl a Nyeremnyjtk nem elrhet?, ezrt a Szervez? felel?ssget nem vllal, de minden sszer? lpst megtesz ennek kikszblsre.

2. Szervez? nem vllal felel?ssget
a) a Jtkos ltal tvesen vagy hibsan megadott adatokkal okozott kvetkezmnyekrt.
b) ha a Jtkos elektronikus zenetkldse sorn a kapcsolat (brmely okbl) megszakad.
c) olyan esetekben sem, amikor azrt nem rkezik meg (id?ben) az elektronikus zenet, mert
i. nem megfelel? a hlzat lefedettsge, tlterhelt, vagy a Jtkos e-mail fikja brmely egyb ok miatt nem elrhet?,
ii. a Jtkos nem kpes tovbbi zenetek kldsre vagy fogadsra.

IX. EGYB

1. A Nyeremnnyel kapcsolatos esetlegesen felmerl? adterhet a Szervez? viseli, ezzel kapcsolatos egyb adteher a Nyertest nem terheli.

2. A Szervez?t a Nyeremnyjtkkal sszefggsben adott informcik vagy anyagok hitelessgrt, tartalmrt, teljessgrt, jogszer?sgrt, megbzhatsgrt, m?kd?kpessgrt vagy rendelkezsre llsrt, tovbb a Jtkosok ltal tanstott magatartsrt felel?ssg nem terheli.

3. A fenti okok kvetkeztben a Szervez?t a Nyeremnyjtkkal kapcsolatban kizrlag a vonatkoz jogszablyokban meghatrozott, ktelez? erej? (eltrst nem enged?) szavatossgokat, illetve felel?ssget vllalja.

4. A Nyeremnyjtk Szervez?jnek brmely, a jelen jtkkal kapcsolatos dntse vgleges s minden tekintetben ktelez? rvny?, azokkal kapcsolatban jogi ton eljrs nem kezdemnyezhet?. A Szervez? kizrja a weboldal felhasznl, vagy a jtkban rsztvev? brmely jogcmen trtn?, Szervez?vel szembeni igny rvnyestsnek lehet?sgt.

5. Szervez? kizrja a felel?ssgt minden, a www.facebook.com oldalt, illetve az azokat m?kdtet? szervert rt kls? tmadsok, illetve az internet- s/vagy telefonhlzatot rt tmadsok, meghibsods esetre.

6. Ha a Jtkos adatfeltlts kzben bezrja a bngsz? ablakot vagy, ha a kapcsolat (brmely okbl) megszakad a kiszolgl webhelyvel, abban az esetben az adatok elvesztsrt a Szervez? Lebonyolt semmilyen felel?ssget nem vllal.

7. Szervez? kizrja a felel?ssgt a facebook.com oldal rajta kvlll okokbl trtn? meghibsodsrt, amely id?tartam alatt az oldal nem vagy korltozottan hasznlhat.

8. A Nyeremnyjtk semmilyen mdon nem szponzorlt a Meta ltal, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsoldnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve zemeltet?ihez.

9. A Nyeremnyjtkot nem szponzorlja sem a koncert szervez?je, sem a koncertnek helyet ad ltestmny zemeltet?je.

10. Szervez? fenntartja a jogot a Nyeremnyjtk mdostsra, trlsre vagy felfggesztsre, vagy a Nyeremnyek rszben vagy egszben trtn? megtagadsra, ha a Nyeremnyjtk kapcsn visszals, vagy a felttelek megszegsnek gyanja merl fel, vagy vis major esetn.

Budapest, 2022. 05. 23.

Vroshz-Centrl Kft.
Szervez?
?
Mellklet: Adatkezelsi tjkoztat

1. A szervez? s adatkezel? Vroshz-Centrl Kft. (szkhely: 1103 Budapest, Gymr?i t 99., cgjegyzkszm: 01-09-889966, adszm: 14123472-2-42, telefonszm: 06-1- 433-2527, e-mail: info@maxcsoport.hu, titkarsag@maxcsoport.hu, nllan kpviseli: Dienes Zoltn gyvezet?, adatvdelmi tisztvisel? neve, elrhet?sge: Dr. Blcskei Krisztin, postai ton elrhet? az Adatkezel? szkhelyn, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu cmre kldtt e-mail tjn) fontosnak tartja minden rintett termszetes szemly adatkezelshez kapcsold jognak tiszteletben tartst s rvnyre juttatst, ezrt ezton tjkoztatja az rintetteket, hogy a Nyeremnyjtkkal kapcsolatos adatkezelse sorn a szemlyes adatok kezelsre vonatkoz unis s hazai jogszablyi rendelkezsek rtelmben jr el.

Irigy Hnaljmirigy koncertjegy nyeremnyjtk elnevezs? nyeremnyjtk adatkezelsi tjkoztatja
Cl Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel, tovbb a rszvtel feltteleinek ellen?rzse, a sorsols lefolytatsa, a Nyertessel trtn? kapcsolatfelvtel, a Nyeremny bizonythat tadsa
Jogalap a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel s a szemlyes adatok megadsa (posztols) nkntes hozzjrulson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)
rintettek a Nyeremnyjtkban rsztvev?k, a Nyeremnyjtk szablyzat szerinti Jtkosok, valamint a Nyertesek
Forrs rintettek
Adattovbbts alapvet?en nem trtnik, kizrlag hatsg, brsg, bkltet? testlet szmra szksg esetn
Adatfeldolgozs Adatkezel? az elektronikus sorsols lebonyoltshoz ignybe veszi a random.org adatfeldolgoz szolgltatst, ms adatfeldolgoz a Nyeremnyjtkban nem vesz rszt.
Automatizlt dntshozatal, profilalkots Automatizlt dntshozatal a sorsols sorn trtnik tekintettel arra, hogy a Nyertes kivlasztsa emberi beavatkozs nlkl, elektronikus vletlengenertor (random.org) segtsgvel trtnik.

Profilalkots nem trtnik.
Adatkategria Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel kapcsn:
nv, e-mail cm, szmla, nyugta (blokk) adatai, beklds adata

A Sorsols kapcsn:
Jtkosok e-mail cmei s nevei

A nyertessgr?l trtn? rtests kapcsn:
nyertes neve
nyertes e-mail cme
rtests id?pontja

Nyeremny tvtele kapcsn:
szmla, nyugta, blokk adatai
nyertes neve
tvtel id?pontja
nyertes cme (postzs esetn)
tads-tvtelr?l kszlt kp (kln hozzjruls esetn)
Id?tartam Szervez? a sorsols elvgzshez hasznlt kln elektronikus nyilvntartsban rgztett adatokat a sorsols vgrehajtst kvet? fl vig ?rzi meg a ks?bbi bizonythatsg cljbl

Szervez? az ad-nyilvntartsi ktelezettsge teljestshez szksges szemlyes adatokat 5 vig ?rzi meg, amennyiben erre a hatlyos jogszablyok alapjn szksg van.

Adatkezel? a nyeremny tads-tvtel sorn ksztett felvteleket a hozzjrulsban meghatrozott id?tartamban, vagy a hozzjruls visszavonsig kezeli, amennyiben keletkezik ilyen felvtel.


Hogyan biztostja az adatok vdelmt az Adatkezel??

2. Adatkezel? gondoskodik az adatok biztonsgrl. Ennek rdekben megteszi azokat a technikai s szervezsi intzkedseket s kialaktjk azokat az eljrsi szablyokat, amelyek az irnyad jogszablyok, adat- s titokvdelmi szablyok rvnyre juttatshoz szksgesek.

Adatkezel? az adatokat megfelel? intzkedsekkel vdi a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, tovbbts, nyilvnossgra hozatal, trls vagy megsemmists, valamint a vletlen megsemmisls s srls, tovbb az alkalmazott technika megvltozsbl fakad hozzfrhetetlenn vls ellen.
Az adatbiztonsg szablyainak rvnyeslsr?l az Adatkezel? a bels? szablyzatok, utastsok, eljrsi rendek tjn (is) gondoskodik.
Adatkezel? az adatok biztonsgt szolgl intzkedsek meghatrozsakor s alkalmazsakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettsgre s tbb lehetsges adatkezelsi megolds kzl azt vlasztja, amely a szemlyes adatok magasabb szint? vdelmt biztostja, kivve, ha az arnytalan nehzsget jelentene.

Az Adatkezel? az informatikai vdelemmel kapcsolatos feladatai krben gondoskodik klnsen:
o az adatkezelshez hasznlt eszkzk (a tovbbiakban: adatkezel? rendszer) jogosulatlan szemlyek ltali hozzfrsnek megtagadsrl,
o az adathordozk jogosulatlan olvassnak, msolsnak, mdostsnak vagy eltvoltsnak megakadlyozsrl,
o az adatkezel? rendszerbe a szemlyes adatok jogosulatlan bevitelnek, valamint az abban trolt szemlyes adatok jogosulatlan megismersnek, mdostsnak vagy trlsnek megakadlyozsrl,
o az adatkezel? rendszerek jogosulatlan szemlyek ltali, adattviteli berendezs tjn trtn? hasznlatnak megakadlyozsrl,
o arrl, hogy az adatkezel? rendszer hasznlatra jogosult szemlyek kizrlag a hozzfrsi engedlyben meghatrozott szemlyes adatokhoz frjenek hozz,
o arrl, hogy ellen?rizhet? s megllapthat legyen, hogy a szemlyes adatokat adattviteli berendezs tjn mely cmzettnek tovbbtottk vagy tovbbthatjk, illetve bocstottk vagy bocsthatjk rendelkezsre
o arrl, hogy utlag ellen?rizhet? s megllapthat legyen, hogy mely szemlyes adatokat, mely id?pontban, ki vitt be az adatkezel? rendszerbe
o a szemlyes adatoknak azok tovbbtsa sorn vagy az adathordoz szlltsa kzben trtn? jogosulatlan megismersnek, msolsnak, mdostsnak vagy trlsnek megakadlyozsrl
o arrl, hogy zemzavar esetn az adatkezel? rendszer helyrellthat legyen.
o arrl, hogy az adatkezel? rendszer m?kd?kpes legyen, a m?kdse sorn fellp? hibkrl jelents kszljn, tovbb a trolt szemlyes adatokat a rendszer hibs m?kdtetsvel sem lehessen megvltoztatni.

Milyen jogai vannak az rintetteknek?

3. Az rintett jogai s jogalapok viszonyt a kvetkez? tblzat mutatja be, hogy az rintett szmra egyrtelm? legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetn milyen jogaival lhet.

El?zetes tjkozdshoz val jog Hozzfrs joga Helyesbts joga Trls joga Korltozs Adat-hordozhatsg Tiltako-zs Hozzjruls visszavonsa
Hozzjruls ? ? ? ? ? ? ? ?

Hozzfrshez val jog (GDPR 15. cikk)

Az rintett jogosult arra, hogy az Adatkezel?t?l visszajelzst kapjon arra vonatkozan, hogy szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, s ha ilyen adatkezels folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemlyes adatokhoz s az adatkezels krlmnyeivel kapcsolatos informcikhoz hozzfrst kapjon. Ha szemlyes adatoknak harmadik orszgba vagy nemzetkzi szervezet rszre trtn? tovbbtsra kerl sor, az rintett jogosult arra, hogy tjkoztatst kapjon a tovbbtsra vonatkozan a 46. cikk szerinti megfelel? garancikrl. Az Adatkezel? az adatkezels trgyt kpez? szemlyes adatok msolatt az rintett rendelkezsre bocstja, ha azokat rintett kri.

Hozzjruls visszavonsnak joga (GDPR 7. cikk)
rintett jogosult arra, hogy a hozzjrulst brmikor visszavonja. A hozzjruls visszavonsa nem rinti a hozzjrulson alapul, a visszavons el?tti adatkezels jogszer?sgt.

Helyesbtshez val jog (GDPR 16. cikk)
Az rintett jogosult arra, hogy krsre az adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a r vonatkoz pontatlan szemlyes adatokat.

Tiltakozshoz val jog (GDPR 21. cikk)
Az rintett jogosult arra, hogy a sajt helyzetvel kapcsolatos okokbl brmikor tiltakozzon szemlyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontjn alapul kezelse ellen.
Ebben az esetben az Adatkezel? a szemlyes adatokat nem kezelheti tovbb, kivve, ha bizonytja, hogy az adatkezelst olyan jogos okok indokoljk, amelyek els?bbsget lveznek az rintett rdekeivel, jogaival s szabadsgaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazhat.

Adatkezels korltozshoz val jog (GDPR 18. cikk)
Az rintett jogosult arra, hogy krsre az Adatkezel? korltozza az adatkezelst, ha a GDPR-ban meghatrozott felttelek brmelyike megvalsul, s ebben az esetben az Adatkezel? a trolson kvl ms m?veletet az adattal ne vgezzen.
Ha az rintett tiltakozott az adatkezels ellen; ez esetben a korltozs arra az id?tartamra vonatkozik, amg megllaptsra nem kerl, hogy az Adatkezel? jogos indokai els?bbsget lveznek-e az rintett jogos indokaival szemben.

Trlshez (elfeledtetshez) val jog (GDPR 17. cikk)
Az rintett jogosult arra, hogy az Adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl trlje a r vonatkoz szemlyes adatokat, ha az adatkezelsnek nincs clja, hozzjrulst visszavonta s nincsen egyb jogalapja, tiltakozs esetn nincs els?bbsget lvez? jogszer? ok az adatkezelsre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezeltk, tovbb az adatokat jogi ktelezettsg teljestshez trlni kell. Ha az Adatkezel? nyilvnossgra hozta a szemlyes adatot, s azt trlni kteles, az elrhet? technolgia s a megvalsts kltsgeinek figyelembevtelvel megteszi az sszer?en elvrhat lpseket idertve technikai intzkedseket annak rdekben, hogy tjkoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy az rintett krelmezte t?lk a szban forg szemlyes adatokra mutat linkek vagy e szemlyes adatok msolatnak, illetve msodpldnynak trlst.

Adathordozhatsghoz val jog (GDPR 20. cikk)
Az rintett jogosult arra, hogy a r vonatkoz, ltala az Adatkezel? rendelkezsre bocstott szemlyes adatokat tagolt, szles krben hasznlt, gppel olvashat formtumban megkapja, tovbb jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy msik adatkezel?nek tovbbtsa anlkl, hogy ezt akadlyozn az az adatkezel?, amelynek a szemlyes adatokat a rendelkezsre bocstotta, ha jogszablyi felttelek (automatizlt adatkezels s hozzjruls vagy megllapods jogalap) fennllnak .

rintett hol s hogyan krhet rszletes tjkoztatst az adatok kezelsr?l, tovbbtsrl, valamint hol s hogyan lhet jogaival?
Adatkezel? felhvja az rintettek figyelmt, hogy az rintettek tjkoztats krsket, hozzfrsi jogukat, valamint egyb jogaik gyakorlst az adatkezel? postai vagy e-mail-es elrhet?sgre kldtt nyilatkozattal, vagy az adatvdelmi tisztvisel? szmra kldtt krelemmel (Dr. Blcskei Krisztin, postai ton elrhet? az adatkezel? fenti cmn, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu cmen) megtehetik. Az Adatkezel? a nyilatkozatot a berkezst?l szmtott legrvidebb id?n bell megvizsglja s megvlaszolja, valamint megteszi a szksges lpseket a nyilatkozatban, a bels? adatvdelmi szablyozsban, valamint jogszablyban foglaltak alapjn.

A hatsg elrhet?sge panasz (GDPR 77. cikk) esetn:
Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg
Cm: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezsi cm: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: https://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival s a hatsghoz benyjtand panasz rszleteivel kapcsolatos tovbbi informcirt keresse fel az albbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az rintett a jogainak megsrtse esetn a lakhelye szerint illetkes brsghoz is. A lakhelye szerint illetkes brsgot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Budapest, 2022. 05. 23.

Vroshz-Centrl Kft.
Szervez?