Havanna Prma ruhz Legszebb karcsonyi emlk nyeremnyjtk rszvteli szablyzat s adatkezelsi tjkoztat


Havanna Prma ruhz Legszebb karcsonyi emlk

nyeremnyjtk rszvteli szablyzat s adatkezelsi tjkoztat

 

KRJK, HOGY A SZABLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, S CSAK AKKOR VEGYEN RSZT A NYEREMNYJTKBAN, HA AZ ITT LERTAKKAL EGYETRT!

A Nyeremnyjtkban val rszvtel nkntes! A rsztvev?k a rszvtellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadjk a jelen Jtkszablyzatot s adatkezelsi tjkoztatt!

 

A CBA DL-Projekt Kft. (szkhely: 1103 Budapest, Gymr?i t 99., e-mail cm: info@maxcsoport.hu, tovbbiakban: Szervez?) a Havanna Prma ruhz Legszebb karcsonyi emlk elnevezs? nyeremnyjtkot (tovbbiakban: Nyeremnyjtk) nllan szervezi a jelen szablyzat (tovbbiakban: Jtkszablyzat) alapjn.

 

       I.          BEVEZETS

 

A Nyeremnyjtk id?tartama alatt a Jtkszablyzat hozzfrhet? minden felhasznl szmra a https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok/karacsonyi-rajzversey oldalon.

 

A Jtkszablyzat mdostsait, valamint a jtk esetleges megszntetsr?l szl rtestseket a Szervez? ugyanitt fogja kzztenni.

 

Aki a Nyeremnyjtkon rszt vesz, a mindenkori Jtkszablyzatot a Nyeremnyjtkon val rszvtellel egyidej?leg elfogadja.

 

     II.          A JTK MEGHATROZSA

 

A Szervez? sszesen hrom darab Nyeremnyt (rszletesen lsd a Nyeremnyek fejezetben) sorsol ki azon Jtkosok kztt, akik a Havanna Prma ruhz (1181 Budapest, Kondor Bla Stny 11-15.) gy?jt? dobozba a jtk id?tartama alatt az ltaluk trvnyesen kpviselt 18 v alatti, kiskor gyermek ltal rajzolt vagy festett karcsonyi emlkr?l kszlt kpet helyeznek el, amely tartalmazza a Nyeremnyjtk menete c. fejezetben meghatrozott adatokat.

 

   III.          A NYEREMNYJTK ID?TARTAMA

 

A Nyeremnyjtk 2021. december h 14. napjn 0:00 perct?l 2021. december h 20. napjn 23:59 percig tart.

 

Az eredmnyhirdets id?pontja: 2021. december h 22.

 

  IV.          A JTKBAN TRTN? RSZVTEL FELTTELEI

 

 1. A Szervez? ltal lebonyoltott Nyeremnyjtkban kizrlag azok lehetnek jtkosok (tovbbiakban: Jtkos), teht a Nyeremnyjtkban azok vehetnek rszt, akik az albbi egyttes feltteleknek megfelelnek, illetve azokat teljestik:

 

 1. A Jtkban rszt vehet
 2. az nagykor, Magyarorszgon bejelentett lland vagy ideiglenes lakhellyel rendelkez? szemly, aki
 3. szl?i felgyeleti joggal, trvnyes kpviselettel rendelkezik afelett a 18. letvt mg be nem tlttt kiskor felett, aki ltal elksztett, legszebb karcsonyi emlket tartalmaz rajzot vagy festmnyt a gy?jt?ldba behelyezte, s
 4. elfogadja a jelen Jtkszablyzatban meghatrozott valamennyi felttelt, s
 5. a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtellel hozzjrul a Nyeremnyjtkban trtn? rszvtel sorn ltala, a sajt maga, illetve a kpviselt gyermek tekintetben megadott szemlyes adatok Jtkkal sszefgg?, az adatvdelmi tjkoztat szerinti kezelshez, tovbb
 6. vals adatokat adott meg, s
 7. a Nyeremnyjtkbl nem kerlt kizrsra.

 

 1. A Nyeremnyjtkbl ki vannak zrva
 2. a Szervez? vezet? tisztsgvisel?i, dolgozi, valamint ezen szemlyeknek a Polgri Trvnyknyvr?l szl 2013. vi V. trvny 8:1. (1) bekezds 1. pontjban meghatrozott kzeli hozztartozi, tovbb
 3. a Szervez? megbzsbl a Nyeremnyjtk el?ksztsben s lebonyoltsban kzrem?kd? szemlyek, partnercgek vezet? tisztsgvisel?i, munkavllali, megbzottjai, valamint ezen szemlyeknek - a hatlyos Ptk.-ban meghatrozott - kzeli hozztartozi.
 4. azok a szemlyek, akik nem rajzot vagy festmnyt helyeztek el a gy?jt?ldban, vagy olyan rajzot, festmnyt kldtek be, amely ktsget kizran bizonythatan nem annak a kiskornak rajza, festmnye, akit ? kpvisel, vagy nem kiskor rajza, festmnye,
 5. azok a szemlyek, akik ktsget kizran valtlan adatokkal kvnnak rszt venni a Nyeremnyjtkban, vagy
 6. azok a szemlyek, akik A4-es mret? rajznl, festmnynl nagyobb mret? kppel kvnnak rszt venni, vagy
 7. akik Nyeremnyjtkot visszalsszer?en, vagy jogszablyba tkz? mdon, vagy a Jtkszablyt megszegve gyakoroljk, valamint illetktelen el?nyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsn ennek gyanja felmerl, idertve azokat az eseteket is, amikor a Jtkosok a Nyeremnyjtkot vagy a Szervez? m?kdst akadlyozni, ellehetetlenteni prbljk (pl. gy?jt?lda rongolsa, stb.). Utbbi esetekben a Szervez? hatsgi feljelentst tesz.

 

A fentiek alapjn a rszvtel feltteleit a Szervez? jogosult ellen?rizni.

           

    V.          A NYEREMNYEK

 

 1. A Nyeremnyjtk nyeremnyei:

 

 • sszesen 3 (hrom) db. 10.000.- Ft. rtk? nyeremnycsomag.

 

 1. A Nyeremny kszpnzre nem vlthat, s nem ruhzhat t msra.

 

  VI.          A NYEREMNYJTK MENETE

 

 1. A Szervez? a https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok/karacsonyi-rajzversey oldalon kzzteszi a Nyeremnyjtk Jtkszablyzatt s a https://www.facebook.com/maxcsoportprimaaruhazak oldalon egy rvid felhvst.

 

 1. A Jtkos a jtkot tovbb kommuniklja a Jtkban ltala kpviselt kiskor szmra, aki a legszebb karcsonyi emlkt lerajzolja, lefesti A4-es mretnl nem nagyobb alakban.

 

 1. Jtkos a rajzot vagy festmnyt a jelen szablyzat szerinti adatokkal elltva a gy?jt?ldba helyezi.

 

 1. A rajz vagy festmny (kp) htoldaln olvashatan szerepeltetni kell:

a)             a Jtkos nevt,

b)             a Jtkos telefonszmt s e-mail cmt,

c)             a kiskor letkort, s

d)             ha a kpnek van cme, a kp cmt.

 

 1. A sorsolson csak azok a Jtkosok vehetnek rszt, akik teljestettk A jtk meghatrozsa c. fejezetben meghatrozott minden felttelt.

 

 1. VII.          A sorsols menete

 

 1. A gy?jt?ldba elhelyezett kpek hasznlatval kerlnek kisorsolsra a Nyertesek oly mdon, hogy a gy?jt?ldbl a Szervez? dolgozja vletlenszer?en kihz 3 kpet.

 

 1. Amennyiben a sorsols a meghatrozott id?pontban nem tud megtrtnni a Szervez?n kvl ll okbl, akkor ptsorsolsra kerl sor, amelynek idejr?l s mdjrl a Szervez? a fenti oldalon keresztl rtesti a Jtkosokat.

 

 1. A nyertes Jtkos a nyeremnye tvtelt kizrlag a Szervez?vel telefonon vagy e-mail-ben egyeztetett mdon tudja intzni, amelynek el?feltteleknt vissza kell igazolnia magt a jtkban trtnt rszvtelt.

 

 1. A nyeremny elfogadsnak tovbbi felttele a sorsolstl szmtott 15 napon belli szemlyes tvtel a Havanna Prma ruhzban (1181 Budapest, Kondor Bla Stny 11-15.).

 

 1. Amennyiben
  1. a hatrid? eredmnytelenl telt el, vagy
  2. a nyertes Jtkossal hromszori prblkozs ellenre sem sikerlt a kapcsolatfelvtel, vagy
  3. a nyertes a Szervez?t arrl tjkoztatja, hogy a jtkban nem vett rszt, vagy
  4. a nyeremnyt nem kvnja elfogadni, vagy
  5. a szemlyes tvtelr?l szl felttelnek nem kvn eleget tenni, gy j (pt)sorsols al kerl az adott nyeremny. 

 

 1. Az j sorsolsra a fenti szablyokat kell alkalmazni.

 

 1. A nyeremnyt a nyertes, vagy az ltala megjellt szemly a leegyeztetett mdon, helyen s id?ben veheti t szemlyazonossgnak igazolsa mellett.

 

 1. A nyeremny szemlyes tvtelr?l fnykp vagy videfelvtel kszlhet abban az esetben, ha ahhoz a nyertes el?zetes beleegyezst adja ismerve a felvtel felhasznlsnak cljt, idejt, minden lnyeges informcit.

 

 1. VIII.          ADATVDELEM

 

 1. A Jtkos a Nyeremnyjtkban val rszvtellel tudomsul veszi s elfogadja a mellkelt adatkezelsi tjkoztatt

 

  IX.          EGYB

 

 1. A Nyeremnnyel kapcsolatos esetlegesen felmerl? adterhet a Szervez? viseli, ezzel kapcsolatos egyb adteher a Nyertest nem terheli.

 

 1. A Szervez?t a Nyeremnyjtkkal sszefggsben adott informcik vagy anyagok hitelessgrt, tartalmrt, teljessgrt, jogszer?sgrt, megbzhatsgrt, m?kd?kpessgrt vagy rendelkezsre llsrt, tovbb a Jtkosok ltal tanstott magatartsrt felel?ssg nem terheli.

 

 1. A fenti okok kvetkeztben a Szervez?t a Nyeremnyjtkkal kapcsolatban kizrlag a vonatkoz jogszablyokban meghatrozott, ktelez? erej? (eltrst nem enged?) szavatossgokat, illetve felel?ssget vllalja.

 

 1. A Nyeremnyjtk Szervez?jnek brmely, a jelen jtkkal kapcsolatos dntse vgleges s minden tekintetben ktelez? rvny?, azokkal kapcsolatban jogi ton eljrs nem kezdemnyezhet?. A Szervez? kizrja a weboldal felhasznl, vagy a jtkban rsztvev? brmely jogcmen trtn?, Szervez?vel szembeni igny rvnyestsnek lehet?sgt

 

 1. Szervez? fenntartja a jogot a jtk trlsre vagy felfggesztsre, vagy a Nyeremnyek rszben vagy egszben trtn? megtagadsra, ha a Nyeremnyjtk kapcsn visszals, vagy a felttelek megszegsnek gyanja merl fel, vagy vis major esetn.

 

Budapest, 2021. 12. 14.

 

CBA DL-Projekt Kft.
Szervez?

 

 


 

Mellklet: Adatkezelsi tjkoztat

 

Az adatkezel? CBA DL-Projekt Kft. (szkhely: 1103 Budapest, Gymr?i t 99., e-mail cm: info@maxcsoport.hu) fontosnak tartja minden rintett termszetes szemly adatkezelshez kapcsold jognak tiszteletben tartst s rvnyre juttatst, ezrt ezton tjkoztatja az rintetteket, hogy a nyeremnyjtkkal kapcsolatos adatkezelse sorn a szemlyes adatok kezelsre vonatkoz unis s hazai jogszablyi rendelkezsek rtelmben jr el.

 

Nyeremnyjtkkal kapcsolatos adatkezels sszefoglal tblzata

Cl:

a nyeremnyjtkban trtn? rszvtel biztostsa,

a sorsols lebonyoltsa,

Nyeremny bizonythat tadsa

rintettek:

a Nyeremnyjtk szablyzat szerinti Jtkosok, nyeremny tadsa kapcsn a Jtkosok kzl kisorsolt Nyertes(ek)

Forrs:

Jtkosok

Kezelt adat kre

Cl

Jogalap

Trolsi id?

rajzon, festmnyen kezelt adatok:

a)        a Jtkos neve,

 

 

b)        a Jtkos telefonszmt s e-mail cmt,

 

 

c)        a kiskor letkort, s

 

d)        ha a kpnek van cme, a kp cmt

 

e) maga rajz, festmny

 

 

a) nyeremny tadshoz szksges azonosts,

 

b) kapcsolatfelvtel nyeremny tadssal kapcsolatban

 

c) felttel bizonytsa

 

 

d) kp cme

 

 

 

e) kisorsols alapja

el?zetes s nkntes hozzjruls (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

jtkos a Nyeremnyjtkon trtn? rszvtel sorn megadott szemlyes adatait Szervez? a Nyeremnyjtk lebonyoltst kvet? fl vig ?rzi meg

 

A Nyertesek adatait az Adatkezel? 5 vig, adgyi ellen?rzsi id?ben ?rzi meg esetleges bizonyts cljbl

sorsolson a rajzok, festmnyek kerlnek kisorsolsra

 

nyeremny tads-tvtele sorn rgztett adatok (nv, cm)

nyeremny tads-tvtel ks?bbi bizonytsa

Adattovbbts:

hatsg, brsg szmra trtnhet szksg esetn

Nyilvnossgra hozatal:

Igen, trtnik, kzssgi oldalon a sorsols, valamint az tads hitelessgnek bizonytsra

Automatizlt adatkezels, profilalkots:

nem trtnik

Megjegyzs:

Sem a sorsolshoz, sem a nyeremnyek tvtelhez nem szksges a rajzot, festmnyt kszt? kiskor neve vagy ms, beazonostsra alkalmas adatnak kezelse, krjk, ilyen adatot ne kldjn!

 

Tekintettel arra, hogy nem trtnik kiskor adatnak kezelse, gy a kiskor nem vlik rintett sem!

 

Hogyan biztostja az adatok vdelmt az Adatkezel??

 

 1. Adatkezel? gondoskodik az adatok biztonsgrl. Ennek rdekben megteszi azokat a technikai s szervezsi intzkedseket s kialaktjk azokat az eljrsi szablyokat, amelyek az irnyad jogszablyok, adat- s titokvdelmi szablyok rvnyre juttatshoz szksgesek.

 

Adatkezel? az adatokat megfelel? intzkedsekkel vdi a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, tovbbts, nyilvnossgra hozatal, trls vagy megsemmists, valamint a vletlen megsemmisls s srls, tovbb az alkalmazott technika megvltozsbl fakad hozzfrhetetlenn vls ellen.

Az adatbiztonsg szablyainak rvnyeslsr?l az Adatkezel? a bels? szablyzatok, utastsok, eljrsi rendek tjn (is) gondoskodik.

Adatkezel? az adatok biztonsgt szolgl intzkedsek meghatrozsakor s alkalmazsakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettsgre s tbb lehetsges adatkezelsi megolds kzl azt vlasztja, amely a szemlyes adatok magasabb szint? vdelmt biztostja, kivve, ha az arnytalan nehzsget jelentene.

 

Az Adatkezel? az informatikai vdelemmel kapcsolatos feladatai krben gondoskodik klnsen:

  • az adatkezelshez hasznlt eszkzk (a tovbbiakban: adatkezel? rendszer) jogosulatlan szemlyek ltali hozzfrsnek megtagadsrl,
  • az adathordozk jogosulatlan olvassnak, msolsnak, mdostsnak vagy eltvoltsnak megakadlyozsrl,
  • az adatkezel? rendszerbe a szemlyes adatok jogosulatlan bevitelnek, valamint az abban trolt szemlyes adatok jogosulatlan megismersnek, mdostsnak vagy trlsnek megakadlyozsrl,
  • az adatkezel? rendszerek jogosulatlan szemlyek ltali, adattviteli berendezs tjn trtn? hasznlatnak megakadlyozsrl,
  • arrl, hogy az adatkezel? rendszer hasznlatra jogosult szemlyek kizrlag a hozzfrsi engedlyben meghatrozott szemlyes adatokhoz frjenek hozz,
  • arrl, hogy ellen?rizhet? s megllapthat legyen, hogy a szemlyes adatokat adattviteli berendezs tjn mely cmzettnek tovbbtottk vagy tovbbthatjk, illetve bocstottk vagy bocsthatjk rendelkezsre
  • arrl, hogy utlag ellen?rizhet? s megllapthat legyen, hogy mely szemlyes adatokat, mely id?pontban, ki vitt be az adatkezel? rendszerbe
  • a szemlyes adatoknak azok tovbbtsa sorn vagy az adathordoz szlltsa kzben trtn? jogosulatlan megismersnek, msolsnak, mdostsnak vagy trlsnek megakadlyozsrl
  • arrl, hogy zemzavar esetn az adatkezel? rendszer helyrellthat legyen.
  • arrl, hogy az adatkezel? rendszer m?kd?kpes legyen, a m?kdse sorn fellp? hibkrl jelents kszljn, tovbb a trolt szemlyes adatokat a rendszer hibs m?kdtetsvel sem lehessen megvltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az rintetteknek?

 

 1. Az rintett jogai s jogalapok viszonyt a kvetkez? tblzat mutatja be, hogy az rintett szmra egyrtelm? legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetn milyen jogaival lhet.

 

 

El?zetes tjkozdshoz val jog

Hozzfrs joga

Helyesbts joga

Trls joga

Korltozs

Adat-hordozhatsg

Tiltako-zs

Hozzjruls visszavonsa

Hozzjruls

?

?

?

?

?

?

?

?

Megllapods

?

?

?

?

?

?

?

?

Jogi ktelezettsg

?

?

?

?

?

?

?

?

Ltfontossg rdek

?

?

?

?

?

?

?

?

Kzfeladat, kzhatalmi jog.

?

?

?

?

?

?

?

?

Jogos rdek

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Hozzfrshez val jog (GDPR 15. cikk)

 

Az rintett jogosult arra, hogy az Adatkezel?t?l visszajelzst kapjon arra vonatkozan, hogy szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, s ha ilyen adatkezels folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemlyes adatokhoz s az adatkezels krlmnyeivel kapcsolatos informcikhoz hozzfrst kapjon. Ha szemlyes adatoknak harmadik orszgba vagy nemzetkzi szervezet rszre trtn? tovbbtsra kerl sor, az rintett jogosult arra, hogy tjkoztatst kapjon a tovbbtsra vonatkozan a 46. cikk szerinti megfelel? garancikrl. Az Adatkezel? az adatkezels trgyt kpez? szemlyes adatok msolatt az rintett rendelkezsre bocstja, ha azokat rintett kri.

 

Hozzjruls visszavonsnak joga (GDPR 7. cikk)

rintett jogosult arra, hogy a hozzjrulst brmikor visszavonja. A hozzjruls visszavonsa nem rinti a hozzjrulson alapul, a visszavons el?tti adatkezels jogszer?sgt.

 

Helyesbtshez val jog (GDPR 16. cikk)

Az rintett jogosult arra, hogy krsre az adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a r vonatkoz pontatlan szemlyes adatokat.

 

Tiltakozshoz val jog (GDPR 21. cikk)

Az rintett jogosult arra, hogy a sajt helyzetvel kapcsolatos okokbl brmikor tiltakozzon szemlyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontjn alapul kezelse ellen.

Ebben az esetben az Adatkezel? a szemlyes adatokat nem kezelheti tovbb, kivve, ha bizonytja, hogy az adatkezelst olyan jogos okok indokoljk, amelyek els?bbsget lveznek az rintett rdekeivel, jogaival s szabadsgaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazhat.

 

Adatkezels korltozshoz val jog (GDPR 18. cikk)

Az rintett jogosult arra, hogy krsre az Adatkezel? korltozza az adatkezelst, ha a GDPR-ban meghatrozott felttelek brmelyike megvalsul, s ebben az esetben az Adatkezel? a trolson kvl ms m?veletet az adattal ne vgezzen.

Ha az rintett tiltakozott az adatkezels ellen; ez esetben a korltozs arra az id?tartamra vonatkozik, amg megllaptsra nem kerl, hogy az Adatkezel? jogos indokai els?bbsget lveznek-e az rintett jogos indokaival szemben.

 

Trlshez (elfeledtetshez) val jog (GDPR 17. cikk)

Az rintett jogosult arra, hogy az Adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl trlje a r vonatkoz szemlyes adatokat, ha az adatkezelsnek nincs clja, hozzjrulst visszavonta s nincsen egyb jogalapja, tiltakozs esetn nincs els?bbsget lvez? jogszer? ok az adatkezelsre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezeltk, tovbb az adatokat jogi ktelezettsg teljestshez trlni kell. Ha az Adatkezel? nyilvnossgra hozta a szemlyes adatot, s azt trlni kteles, az elrhet? technolgia s a megvalsts kltsgeinek figyelembevtelvel megteszi az sszer?en elvrhat lpseket idertve technikai intzkedseket annak rdekben, hogy tjkoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy az rintett krelmezte t?lk a szban forg szemlyes adatokra mutat linkek vagy e szemlyes adatok msolatnak, illetve msodpldnynak trlst.

 

Adathordozhatsghoz val jog (GDPR 20. cikk)

Az rintett jogosult arra, hogy a r vonatkoz, ltala az Adatkezel? rendelkezsre bocstott szemlyes adatokat tagolt, szles krben hasznlt, gppel olvashat formtumban megkapja, tovbb jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy msik adatkezel?nek tovbbtsa anlkl, hogy ezt akadlyozn az az adatkezel?, amelynek a szemlyes adatokat a rendelkezsre bocstotta, ha jogszablyi felttelek (automatizlt adatkezels s hozzjruls vagy megllapods jogalap) fennllnak .

 

rintett hol s hogyan krhet rszletes tjkoztatst az adatok kezelsr?l, tovbbtsrl, valamint hol s hogyan lhet jogaival?

Adatkezel? felhvja az rintettek figyelmt, hogy az rintettek tjkoztats krsket, hozzfrsi jogukat, valamint egyb jogaik gyakorlst brmelyik adatkezel? postai vagy e-mail-es elrhet?sgre kldtt nyilatkozattal megtehetik, de az els?dleges, kapcsolattartsra kijellt adatkezel? a CBA DL-Projekt Kft. Az Adatkezel? a nyilatkozatot a berkezst?l szmtott legrvidebb id?n bell megvizsglja s megvlaszolja, valamint megteszi a szksges lpseket a nyilatkozatban, a Bels? Adatvdelmi Szablyzatban, valamint jogszablyban foglaltak alapjn.

 

A hatsg elrhet?sge panasz (GDPR 77. cikk) esetn:

Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg

Cm: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezsi cm: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival s a hatsghoz benyjtand panasz rszleteivel kapcsolatos tovbbi informcirt keresse fel az albbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az rintett a jogainak megsrtse esetn a lakhelye szerint illetkes brsghoz is. A lakhelye szerint illetkes brsgot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso